ETAP-2: NABICIE KONTRŁAT I ŁAT


Łaty i kontrłaty będące drewnianymi elementami konstrukcji dachu dobiera się odpowiednio do zaleceń producentów konkretnych pokryć dachowych. Pionowe kontrłaty mocuje się wzdłuż krokwi, umożliwiając przepływ powietrza i wentylację przestrzeni pod pokryciem oraz swobodny spływ wody. Poziome łaty przybija się w poprzek kontrłat, bezpośrednio do których mocuje się pokrycie.