ETAP-3: MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH


Prawidłowy montaż systemu rynnowego gwarantuje poprawne i niezawodne jego działanie. Systemy rynnowe z PVC montowane są na innych zasadach niż systemy tradycyjne. Aby system rynnowy funkcjonował prawidłowo, należy przestrzegać wielu zasad np. montaż rynien na odpowiedniej wysokości czy też wystawaniu ich w połowie swej szerokości w stosunku do połaci dachu.